dijous, 31 d’octubre del 2013

121.191 signatures per la ILP de la Renda Garantida Ciutadana

La Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular per una Renda Garantida de Ciutadania ja ha lliurat les signatures perquè el Parlament de Catalunya debati la proposta de Llei. Es tracta d’un gran èxit doncs supera amb escreix les 50.000 signatures que s’exigeixen perquè una ILP sigui tramitada pel Parlament de Catalunya.
Com molt bé declaraven els portaveus de la Comissió Promotora: “Aquest èxit és el resultat d'un ampli i sostingut esforç de milers de persones que han col·laborat al llarg i ample de Catalunya”
Han estat més d’un centenar d'organitzacions, plataformes unitàries i entitats de caràcter cívic i social a Catalunya, assemblees contra l’atur, la majoria de sindicats i organitzacions polítiques amb representació parlamentària, el moviment veïnal, entitats de base cristianes... les que s’han mobilitzat sota la premissa “Rescatem les persones!”. També han estat molt importants les mocions de suport aprovades a 38 ajuntaments, entre ells, de les grans ciutats de Catalunya.
Però només s’ha cobert una etapa, una primera etapa. Ara cal guanyar al Parlament i que aquesta proposta de Llei que, recordem-ho, el que fa es desenvolupar l’ Estatut de Catalunya, que en el seu article 24.3., estableix que “les persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’ una vida digna, d’ acord amb les condicions que legalment s’ estableixen”. D’acord amb l’ article 37. 3. de l’ Estatut d’ Autonomia, aquest dret de l’ àmbit dels serveis socials cal que sigui regulat per mitjà d’ una llei del Parlament de Catalunya.

Recollida signatures
Per tant les 121.191 ciutadanes i ciutadans que han signat aquesta ILP ho han fet recolzant aquesta proposta de llei http://issuu.com/davidcompanyon/docs/rgc i ara els diferents grups parlamentaris hauran de debatre-la, fer-hi esmenes i aprovar-la o rebutjar-la.

La Renda Garantida de Ciutadania regulada a la proposició de Llei és una prestació
econòmica de caràcter periòdic, que es caracteritza com un dret subjectiu, de caràcter
individual, però a la qual es pot accedir atesos els ingressos econòmics del nucli familiar o de convivència, i de caràcter suplementari de tot tipus d’ ingressos econòmics, ja sigui salari o qualsevol tipus de prestació o ajut. El dret subjectiu a la Renda Garantida de Ciutadania no està condicionat a l’obligació de participar en cap tipus d’ activitat d’ inserció laboral o social, i, en cap cas, es pot condicionar a raons de caràcter pressupostari.

El compromís d’ICV-EUiA ha estat des del primer dia al carrer i les entitats recollint també les signatures i ara al Parlament farem el possible perquè la llei no “s’entretingui” pels passadissos de la burocràcia parlamentària.

Esperem que la resta de Grups vegin com nosaltres la urgència de debatre aquesta llei atesa la situació d’emergència social en la moltes i molts catalans es troben, tal i com senyala l’informe del Síndic de Greuges sobre la pobresa “El risc de pobresa a Catalunya afecta el 23,7% dels infants menors de 16 anys i el context actual de crisi econòmica exposa aquest col·lectiu d’edat a una situació d’especial vulnerabilitat a l’hora de fer efectius, en igualtat d’oportunitats, alguns drets bàsics, com ara el dret a un nivell de vida adequat, a l’educació o a la salut”

El govern de CiU va oposar-se en primera instància a que la Mesa del Parlament acceptés a tràmit la ILP de la Renda Garantida Ciutadana, al·legaven des del govern que condicionava les decisions pressupostàries del Govern (!). I tant! Per això és fa aquesta ILP, perquè el Govern destini els recursos necessaris a les persones més vulnerables socialment, complint de pas allò que disposa l’Estatut.

Va haver de ser un informe dels Serveis jurídics del Parlament els que recolzessin als qui estaven a favor de la seva tramitació. (L’informe http://issuu.com/davidcompanyon/docs/informe_ilp_renda_garantida0001)

Aquestes 121.191 signatures mostren un alt grau de mobilització ciutadana pels drets socials. Suports que segur seguirà sumant aquesta ILP i fent augmentar el grau de conscienciació de la necessitat de rescatar a les persones, abans que els bancs, que el pagament d’un deute il·legítim que han convertit en una càrrega insuportable per la majoria de la població.

Aquest és un primer pas, es debatrà el projecte de llei per una Renda Garantida de Ciutadania, veure’m quina és la posició de CiU, però també d’ERC i del PP. Doncs el govern voldrà recolzar-se en un d’aquest dos grups per fer inviable la proposta de llei... llevat que la mobilització social faci que CiU hagi de rectificar l’informe inicial de govern.

I si tomben la ILP, caldrà tornar-hi i potser sotmetre a consulta ciutadana la ILP. 

Volem decidir-ho tot!!

Document
Memòria justificativa de la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania

La pobresa a Catalunya ha anat augmentant els darrers anys fins al punt que un de cada
cinc catalans disposen de rendes inferiors al llindar de la pobresa.

La crisi econòmica i la destrucció d’ocupació ha accelerat la manca d’ingressos. Els nivells
històrics d’atur (més de 857.000 persones segons l’Enquesta de Població Activa a finals de l’any 2012) estan provocant que 225.000 llars a Catalunya l’any 2012 tinguessin a tots els
seus actius a l’atur, i que a més de 90.000 llars a Catalunya no tinguessin perceptors d’ingressos.

La persistència de l’atur posa en perill la protecció econòmica de les persones sense feina
per esgotament de les prestacions i subsidis per atur, casi el 25% del total d’aturats ho està des de fa més d’un any i més del 25% (184.200 persones) fa més de dos any que no treballa. 466.000 persones (el 63,5% del total d’aturats) no percep cap prestació o subsidi per atur, i les previsions del Servei d’ Ocupació de Catalunya per l’ any 2013 incrementen fins a més del 70% les persones aturades que no cobraran cap tipus de prestació.

Tot això comporta que a finals de l’ any 2012, 2.200.000 catalans i catalanes (el 29,50% de
la població) estan en situació de pobresa o en risc de ser-hi, i, de forma especial, s’ ha de fer esment que aquesta gravíssima situació afecta de forma dramàtica a més de 280.000 nens i nenes, menors de 16 anys, que a finals de l’ any 2012, viuen per sota del llindar de la
pobresa.

També cal tenir present que l’ actual situació de crisi econòmica ha truncat l’encara recent
tendència a la incorporació de la dona al treball i ha tornat a fer evident la seva vulnerabilitat tant en relació al treball com pel que fa a les prestacions socials que percep.
Les dones han perdut el treball en major mesura que els homes, continuen sent les que
tenen la immensa majoria dels contractes a temps parcial, i les que cobren els salaris i les
pensions públiques més baixes. Les dones estan, en definitiva, més exposades a ser víctimes de les situacions de pobresa que els homes, com ha quedat evidenciat pel fet que estan sobre representades entre les persones beneficiàries del PIRMI i dels complements a mínims.

L’atur entre els joves, que duplica la taxa d’atur del total de la població, no permet la seva
emancipació. L ’aixopluc familiar del qual disposen apaivaga les conseqüències d’extrema
pobresa a les quals es veurien abocats molts joves, però al mateix temps suposen una
sobrecàrrega per a les economies familiars, moltes d’elles ofegades per la reducció o manca d’ingressos.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada