dimarts, 12 de novembre del 2013

Consorci Sanitari Parc Taulí (Sabadell): 21M€ sense contracte cap les multinacionals farmacèutiques (1)Alguns han mostrat la seva alegria per les conclusions de la Comissió d’Investigació sobre les irregularitats en Sanitat, fruit d’un pacte entre CiU i PSC (amb la complicitat inestimable del PP). Les conclusions aprovades només feien una tènue pinzellada sobre les casos investigats negant-les de facto en un casos o fent recomanacions innòcues. De fet tiraven terra sobre les irregularitats que els mateixos informes de la Sindicatura de Comptes i l’Oficina Antifrau havien assenyalat... i que el propi Parlament havia aprovat amb anterioritat per unanimitat i donaren peu a la creació de la Comissió.

Però la realitat és tossuda i els informes de la Sindicatura de Comptes segueixen mostrant irregularitats i males pràctiques en la contractació pública, en el transvasament de diners públics a empreses privades mitjançant adjudicacions directes i un descontrol en el control pressupostari i de l’execució de la despesa de milions d’euros. 
Un nou l’informe de la Sindicatura de Comptes, l’organisme del Parlament de Catalunya, l’òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya, corresponent a la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 20/2013 dels anys 2008-2011, n'assenyala diverses: 

  • Debilitat en el control pressupostari 
  • Manca de procediments en el control de l'execució de la despesa farmacèutica 
  • Grans desviaments en les obres de l'Hospital de Sabadell 
  • En els procediments de contractació 
  • En la relació entre la Corporació Sanitària Parc Taulí i la corporació privada Capio Hospital General de Catalunya, especialment en la part de personal. 

Aquí teniu l'informe: 

Algunes dades sobre la Corporació Sanitària Parc Taulí

Està estructurada en cinc centres amb gestió descentralitzada: Hospital de Sabadell, Albada Centre Sociosanitari, Atenció Primària Parc Taulí, Salut Mental Parc Taulí i Atenció a la Dependència Parc Taulí. És el centre de referència de 395.1654 ciutadans de nou municipis 5 del Vallès Occidental Est. Compta amb un total de 498 llits d’aguts (452 corresponen a l’Hospital de Sabadell, i 46, a salut mental), i amb 255 llits sociosanitaris i compta amb 3.520 treballadors. És per tant un dels centres de referència de la sanitat catalana vinculat amb la Universitat Autònoma de Barcelona.

El seu equip de govern en aquests anys era el següent: Pere Fonolleda Prats (President, nomenat per la Generalitat de Catalunya) Vicepresident: Manuel Bustos Garrido (Ajuntament de Sabadell) Conseller delegat: Juli de Nadal Caparà (Generalitat de Catalunya, del 31.1.2008 fins al 28.2.2011 que passa a ser conseller) Directora general: Helena Ris Romeu (fins a la sessió del 18.1.2011) Director general: Joan Antoni Gallego Lizana (a partir del 2.2.2011)

Els seus pressupostos han estat els següents: 210.029.606,17€ l’any 2008; 234.063.090,97€ l’any 2009; 242.378.204,84€ l’any 2010 i 216.121.126,19€ l’any 2011 (any que comencen les retallades en sanitat, un -10,6%).

Un clúster sanitari sense control pressupostari

Enumeraré algunes, no totes, les irregularitats i males pràctiques detectades per la Sindicatura de Comptes en el seu informe de fiscalització.

1.- No aplica el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya, aprovat que com a consorci participat majoritàriament per la Generalitat, li és d’aplicació.

2.- La Corporació no gestiona el pressupost durant l’exercici i, al final de l’exercici, elabora la Liquidació del pressupost transposant els imports del Compte de resultats de la comptabilitat financera, amb les conciliacions oportunes. Aquesta manca de gestió del pressupost va provocar que una part de les modificacions pressupostàries dels exercicis 2009, 2010 i 2011 fossin tramitades de forma anticipada a la seva aprovació. La Corporació no té un procediment per fer un seguiment de la despesa vinculada als contractes adjudicats.

3.- Adjudicació de subministraments. La Corporació Parc Taulí va contractar en el període 2008-2011 el total despesa compromesa per subministraments, subjecta a procediments de contractació fou de 164.199.910,69M€, la major part en despesa de fàrmacs. L’any 2008, el volum va ser de 39.996.325,33 €; l’any 2009 va ser de 38.769.952,88 €; l’any 2010 va ser de 43.448.657,25 €, i l’any 2011 va ser de 41.984.975,23 €.

De l’import abans esmentat, Parc Taulí va adquirir fàrmacs exclusius sota patent per un import 36.353.265,91€ IVA inclòs. La Sindicatura en fiscalitza un mostreig dels contractes i va considerar que hi havia una manca de concurrència no justificada en part dels concursos d’adquisició d’especialitats farmacèutiques úniques pel procediment negociat sense publicitat, sent en realitat adjudicacions directes a empreses multinacionals com: Astrazaneca Farmacéutica Spain, SA; Novartis Farmacéutica, SA; Gilead Sciences, SL; Schering Plough, SA; Roche Farma, SA; Sanofi Aventis, SA.

D’altra banda, un dels contractes de medicaments exclusius per un import de 17.305.792,30€ , va ser adjudicat sense l’autorització prèvia del Govern que requereix l’article 45 de la Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres

Diferència entre el volum contractat i el realment
facturat: 21.732.051,98€
4.- Desviacions en la despesa dels fàrmacs exclusius.  La comparació entre els imports dels contractat i els imports del realment pagat (les despeses comptabilitzades en el període d’execució dels contractes) per als proveïdors més significatius del Parc Taulí, posa de manifest l’existència d’un excés de despesa respecte a la despesa contractada, per almenys 21,7 M €. 

Segons Parc Taulí es degut, bàsicament, al subministrament de fàrmacs exclusius. És a dir, la despesa total en fàrmacs exclusius ha estat de 58 milions d’euros, dels quals només 36,5M€ haurien estat contractats mitjançant algun tipus de concurs i la resta comprats directament. 

Aquí podem comprovar una de les conseqüències de la manca de procediments per fer un seguiment de la despesa vinculada als contractes adjudicats, per tant la manca de control durant anys al Parc Taulí, malgrat ser considerat un clúster d'excelència ... i es lícit preguntar-se qui en surt beneficiat d'aquesta manca de control. Com ha estat possible durant any rere any? Com han pogut fallar tant els mecanismes de control intern i externs de la Generalitat (que compta amb la majoria del Consell de Govern que és l'òrgan superior de la Corporació) i l'Ajuntament de Sabadell?

Seguirem...

Altres articles relacionats: La Comissió d'Investigació de Sanitat ha acabat sent una farsa
http://davidcompanyon.blogspot.com.es/2013/10/la-comissio-dinvestigacio-de-sanitat-ha.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada