dijous, 14 de novembre del 2013

Les relacions entre Parc Taulí i Capio Hospital General de Catalunya (i 3)

En els dos articles anteriors fets a partir de les irregularitats i males pràctiques detectades en l’Informe de la Sindicatura de Comptes sobre la Corporació Sanitària Parc Taulí, hem remarcat un desviament de la partida de despeses en més de 21M€ cap a les empreses farmacèutiques i el desviament de més del 50% del cost de les obres de reforma de l’Hospital de Sabadell.

Hospital General de Catalunya
Aquest tercer i darrer article és centra en les relacions entre Parc Taulí i l’Hospital General de Catalunya, propietat de Capio, actualment IDC Salut, empresa privada de l’àmbit sanitari propietari també de l’Hospital Sagrat Cor de Barcelona (l’antiga mútua L’Aliança). A la seva pàgina web és defineixen així:

IDCsalud es la compañía líder en España en prestación de servicios sanitarios. 
El origen de idcsalud está en el Grupo Sanitario IDC, compañía líder en provisión de servicios sanitarios. Mantenemos acuerdos con las principales mutuas y aseguradoras del sector y apostamos por una máxima colaboración con las autoridades sanitarias para mejorar la prestación asistencial. Además, ofrecemos servicios complementarios y adicionales a quienes nos lo demandan.

Sobre la venda de Capio a IDC podeu veure l’article del diari Expansión  http://xurl.es/14ut8  o l’article Dempeus per  la sanitat pública http://xurl.es//85rhf 

Sobre les relacions entre l’Hospital Clínic de Barcelona i IDC podeu trobar més informació en dos artícles de la periodista Antia Castedo de El País, un sobre la voluntat del Conseller de Salut, Boi Ruiz, de que l’Hospital Clínic cedís part de la seva activitat a IDS Sagrat Cor http://goo.gl/MR8UYF (que momentàniament ha estat aturat per una resolució aprovada pel Parlament de Catalunya)  i un altre sobre la contractació l’any 2011 de l’ex director general de l’Hospital Clínic, Raimon Belenes, dos anys després de que el l’Hospital Clínic i IDS signessin una “aliança estratègica” que contempla l’intercanvi de professionals i pacients http://goo.gl/80T9Pj

Derivació de pacients cap a IDS Hospital General de Catalunya

L’informe de la Sindicatura de Comptes fa un relat sobre el conveni signat entre Parc Taulí i Capio Hospital General de Catalunya signat l’1 de març del 2011:

La Corporació va formalitzar un conveni de col·laboració assistencial amb el centre sanitari privat Capio Hospital General de Catalunya (CHGC) amb l’objectiu, entre d’altres, d’aconseguir una major oferta de serveis de llits de crítics (UCI) en l’àmbit territorial del Vallès.

D’acord amb el conveni, a fi que les dues unitats de crítics –la de l’Hospital de Sabadell i la de l’Hospital General de Catalunya– disposessin d’una única direcció del servei, la Corporació Parc Taulí va assumir, a través del director del Centre de Crítics de l’Hospital de Sabadell, la direcció de la Unitat de Crítics de CHGC.

D’altra banda, la Corporació es va comprometre a prestar el servei de crítics de l’Hospital General de Catalunya a través de la disposició a temps complet d’un facultatiu especialista en medicina intensiva amb experiència en gestió i coordinació, dedicat a la coordinació operativa d’aquesta col·laboració, i dos especialistes en medicina intensiva de la plantilla de l’Hospital de Sabadell (tres especialistes, a partir de l’addenda al conveni formalitzada el mes de juny del 2012).

Aquest Conveni d’1 de març de 2011 fins a l’1 de març del 2014, prorrogable per períodes d’un any, es fa sota la cobertura d’un conveni de 3 de novembre de 2003, entre el CatSalut, el Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEM) i l’Hospital General de Catalunya (HGC). Per situar-ho l’autoritza el darrer govern de Jordi Pujol i es signa poc dies abans de les eleccions que van donar lloc al primer govern d’esquerres (el mateix va passar amb concessions com les de les ITV que desprès tant han donat a parlar)

El Conveni entre Parc Taulí i IDS Hospital General de Catalunya va preparar-se quan la Directora general de Parc Taulí era Helena Ris Romeu, ho va ser fins el 18 de gener de 2011, data en la que va substituir al llavors nomenat conseller de Salut, Boi Ruiz, com a Directora general de la patronal d’hospitals privats de Catalunya (UCH) de la qual Capio-ADC n’és una de les veus més poderoses.

Com s’ha pogut constatar a la Comissió de Sanitat, un dels mals endèmics de la sanitat catalana en son les anomenades “portes giratòries” o l’endogàmia directiva, en la qual al cap d’uns anys bona part han estat passat del camp públic al privat o del privat al públic o han estat càrrecs de la patronal i desprès directius d’hospitals o la inversa. Aquest n’és un cas més.

Naturalment la Sindicatura no entra a valorar l’oportunitat o bondats sanitàries del Conveni, però permeteu-me dir que s’assembla molt a la “aliança estratègica” que contempla l’intercanvi de professionals i pacients, que abans veiem entre l’Hospital Clínic i la mateixa IDS-Capio.

Altres fonts del sector de la sanitat apunten que aquestes “aliances” són més aviat una “subvenció encoberta” de l’administració per la compra de material i aparell sanitaris que les empreses privades no poden amortitzar “només” amb el seus clients privats, així l’hospital privat s’assegura una facturació de l’administració pública (CatSalut) un nombre de pacients derivats de la sanitat pública s’asseguren una part d’ingressos fixes (en el cas del Consorci Sanitari de Terrassa el conveni fixa 700 a l’any).

Aquesta subvenció inclou el personal sanitari cedit per la Corporació Parc Taulí, que l’Hospital General de Catalunya només paga en una part. Per aquest motiu la pròpia Sindicatura ha d’advertir a Parc Taulí que ha de “vetllar per a què la contraprestació econòmica que paga CHGC compensi com a mínim el cost efectiu total que comporta per al CSPT la prestació dels serveis directius i assistencials”.

Helena Ris, directora general de la Unió,
la patronal sanitària 
En el cas de Parc Taulí i HGC el conveni estableix que l’Hospital General de Catalunya ha d’atendre els malalts crítics derivats del SEM que eventualment no hagin pogut ser atesos en els centres de la XHUP. La Sindicatura explica, però, que el Conveni fixa uns objectius mínims pels treballadors del Parc Taulí desplaçats a l’HGC i fixa una retribució variable de 15.000€ en funció dels pacients derivats a l’HGC.

Així funciona l’economia de mercat... subvencionada amb diners públics.

Contractes irregulars

D’acord amb l’Informe de la Sindicatura de Comptes els contractes laborals que la Corporació parc Taulí ha formalitzat amb els facultatius especialistes desplaçats a l’HGC no preveuen la prestació dels seus serveis en aquest centre sanitari, de manera que la jornada laboral que fan no figura degudament documentada en els seus contractes de treball.

Segueix: “Pel que fa al coordinador operatiu d’aquesta col·laboració assistencial, la dedicació del 100% de la seva jornada ordinària a l’Hospital General de Catalunya entra en contradicció amb el desenvolupament de les funcions del lloc de treball que té a l’Hospital Taulí, d’acord amb el seu contracte” i adverteix a la Corporació Parc Taulí que “Els contractes laborals del personal de l’Hospital de Sabadell que, d’acord amb aquest conveni, presta els seus serveis a l’Hospital General de Catalunya, haurien d’incorporar una clàusula annexa on es posés de manifest el fet que la persona pot prestar els seus serveis en aquell centre sanitari”, és a dir a l’HGC. Per la qual cosa podria donar-se un cas de prestamisme laboral prohibit a l’Estatut dels Treballadors.

Incompliment del règim d’incompatibilitats del personal de la Corporació

Un altre aspecte rellevant sobre la política de personal, de la qual la Sindicatura recull nombroses deficiències, n’és que entre els anys 2008-2011 Parc Taulí “entre cinquanta i vuitanta treballadors, depenent de l’any, exercien una segona activitat, pública o privada, sense que tinguessin amb la preceptiva autorització prèvia de compatibilitat”

La Sindicatura senyala que la majoria de casos es tracta d’activitats professionals en l’àmbit docent, en alguns casos els ingressos superaven el límit remuneracions màximes que s’estableix en la normativa d’incompatibilitats que en tot cas no s’aplicava en el Pac Taulí d’acord amb la normativa d’incompatibilitats d’aplicació.

Informe de la Sindicatura de Comptes:

Altres Articles relacionats:
Consorci Parc Taulí (Sabadell): 21M€ sense contracte a les multinacionals farmacèutiques
Les obres de la reforma de l’Hospital de Sabadell van augmentar en un 50,4%

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada